Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Marimba

Dilli zərbli musiqi alətidir. Əsasən də ksilofona çox yaxındır. Səs yüksəkliyinə görə Ksilofondan fərqi odur ki, ağac və metal rezonatora əsaslanır.

Marimba incə, zəngin və dərin tembrə malikdir. Bu alət Malayziyada yaranmış, sonralar isə Afrika, Meksika, Amerikada intişar tapmışdır.

Müxtəlif musiqi janrlarında, klassik musiqidən tutmuş avanqard, estrada və caz musiqisində də tətbiq olunur. Bir çox bəstəkarlar öz əsərlərində simfonik orkestrdə bu alətə müraciət etmişlər.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası