UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Vibrafon

Vibrafon (ing. Və fr. Vibraphone, ital.vibrafono, alman vibraphon) Özünün səs yüksəkliyi ilə seçilən, əsasən də metal idiofona aid olan zərbli musiqi alətidir.

1910-cu illlərin sonu ABŞ-da yaranmışdır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası