Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Vibrafon

Vibrafon (ing. Və fr. Vibraphone, ital.vibrafono, alman vibraphon) Özünün səs yüksəkliyi ilə seçilən, əsasən də metal idiofona aid olan zərbli musiqi alətidir.

1910-cu illlərin sonu ABŞ-da yaranmışdır.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası