Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Üçbucaq

Üçbucaq zərbli musiqi aləti üçbucaq formada olan metal çubuqdan ibarətdir. Üçbucağın bir ucu açıq qalır. Bu alət daha çox səs yüksəkliyinə, şəffaf və rəngarəng tembrə malikdir. Əsasən də orkestr tuttisi üçün daha əlverişlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu alətə tremolo və bir qədər çətin olmayan ritmik fiqurlar həvalə olunur.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası