Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər
|

Kontrabas

Tembrinə görə ən qalın səsli simli kamanlı alət. Simfonik orkestrdə simli alətlər qrupunda mühüm yer tutur.

Diapazonu kiçik oktavanın mi səsindən birinci oktavanın sol səsinə kimidir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası