UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Alətlər

Kontrabas

Tembrinə görə ən qalın səsli simli kamanlı alət. Simfonik orkestrdə simli alətlər qrupunda mühüm yer tutur.

Diapazonu kiçik oktavanın mi səsindən birinci oktavanın sol səsinə kimidir.

Ətraflı mənbə: Məktəblinin Elektron Musiqi Kitabxanası