Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Məktəblər
Məktəblər
|

Gəncə şəhər Fikrət Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi

1923 – cü ildə Məşədi Cəmil Əmirovun (F.Əmirovun atası) səyi, Üzeyir Hacıbəyovun və Bülbülün köməkliyi ilə Azərbaycanda yaranan ilk musiqi məktəbidir.

1923 – cü il avqust ayının 26-da Şəhər Qubernatorunun əmrinə əsasən musiqi Studiyasının bazası əsasında Gəncədə ilk dəfə olaraq indiki Fikrət Əmirov adına 1 saylı  musiqi məktəbi təşkil edilmişdir.Üzeyir Hacıbəyovun təklif və təşəbbüsü ilə bu professional sənət ocağına direktor görkəmli tarzən, bəstəkar məşədi Cəmil Əmirov (Fikrət Əmirovun atası) təyin edilmişdir. 


Gəncə şəhəri
Ünvan:
AZ 2000, Gəncə şəhəri, Nizami Gəncəvi prospekti 472
Telefon:

(+994 22) 256-79-44

(+994 22) 256-42-92

E-mail:

1sayliumm@mail.ru

 

9.2 MB