Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Məktəblər
Məktəblər
|

Sumqayıt şəhəri Əhməd Bakıxanov adına 1 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi


Sumqayıt şəhəri
Ünvan:
AZ 5022, Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi, Məktəbli küçəsi
Telefon:

(+994 18) 643-00-69

E-mail:

bakixanov-uim@inbox.ru

 

7.1 MB