Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Məktəblər
Məktəblər
|

Sumqayıt şəhəri Səid Rüstəmov adına 3 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbi

Sumqayıt şəhər Xalq Deputatları Sovetinin sərəncamı ilə 01 sentyabr 1976-cı ildə yaranıb.

Məktəb 1976-cı ildən uşaq musiqi məktəbi kimi yaranmışdir. Məktəbdə ilk dəfə fortepiano,tar ,kamança,klarnet,skripka və nağara sinifləri  açılıb.1992-ci ildən məktəbə Səid Rüstəmovun adı verilmiş,1995-ci ildən incəsənət məktəbi adlandırılmışdır.


Sumqayıt şəhəri
Ünvan:
AZ 5000, Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon, Z.Hacıyev küçəsi ev 1
Telefon:

(+994 18) 654-00-94

E-mail:

seid.rustemov@inbox.ru

 

414.8 KB