Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Məktəblər
Məktəblər
|

Şamaxı şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzi


Şamaxı şəhəri
Ünvan:
AZ 5600, Şamaxı şəhəri, Şirvan küçəsi 20
Telefon:

(+994 20) 265-24-39

E-mail:

namik.rzazade@mail.ru

 

6.3 MB

 

5.3 MB