UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Məktəblər
Məktəblər

Yevlax rayon Malbinəsi kənd Ə.Həsənov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

1989-cü ildən ilk dəfə olaraq uyğunlaşdırmış binada yerləşdirilmişdir. 1994-cü ildən məktəb tədris üçün imkanları mövcud olan yeni məktəbə köçmüşdür.

 


Yevlax şəhəri
Ünvan:
AZ 6625, Yevlax rayonu, Malbinəsi kəndi
Telefon:

(+944 22) 334-21-11

E-mail:

Maestrom1972@mail.ru

 

2.6 MB