UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Elanlar
Elanlar

Gənc pianoçuların IV respublika müsabiqəsi

28.02.2019

Respublikada fortepiano ixtisası üzrə musiqi təhsilinin inkişaf etdirilməsi, istedadlı uşaq və gənclərin üzə çıxarılması, onların peşəkar inkişafının istiqamətləndirilməsi və dəstəklənməsi, müəllimlərin yaradıcılıq fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 2019-cu ilin may ayında Gənc pianoçuların IV respublika müsabiqəsini keçirir.


 

166 KB

 

70 KB