Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Distant dərslər
Distant dərslər
|

Bakı şəhər Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11 illik musiqi məktəbi, fortepiano ixtisası - Lalə Mahmudova

Polifonik janr