Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Distant dərslər
Distant dərslər
|

Lənkəran şəhər Həqiqət Rzayeva adına 2 nömrəli uşaq musiqi məktəbi, nəzəriyyə ixtisası - Sədaqət Babayeva

Qamma haqqında məlumat. F-dur qamması