Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Distant dərslər
Distant dərslər
|

Bakı şəhər 34 nömrəli uşaq musiqi məktəbi, klarnet ixtisası - Zaman Həsənov

Qamma üzərində iş.