Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

UŞAQ MUSİQİ VƏ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBLƏRİNİN TƏDRİS PORTALI

Distant dərslər
Distant dərslər
|

Bakı şəhər Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi, nəzəriyyə ixtisası - Sevda Əliyeva

Əsk.VII septakkordun enhormanizmi